МАКАРАЦ

 Арман Ревазян
Вы вошли как:- Гость | Группа "Гости"Приветствую! Гость

Facebook

ПОИСК


Շումերական աստվածները հայոց լեզվի բառամասնիկներն էն (ԷՆ ոչ թե ԵՆ):

 

 • Ան անտարբեր:
 • Էնլիլ որ աքքադական Էլլիլն է  դա հայոց ըլլալ, լեալ, լինի բայն է: Սա արտահայտում է ցանկություն ու միգուցե հրամայում - Տարբեր ըլլա՜ (Տարբեր լեալ, տարբեր լինի > տարբերէլ). Սա նույնպես Էն (այն) Լալ աստվածն է, որ համապատասխանում է լալ (չկարդացվող, դետերմինատիվ) բառամասնիկներին:
 • Էնկի - ամենա բովանդակալից աստված – բառամասնիկն է: Այստեղ կարեվոր է հիշել որ ըստ շումերական «Ինաննա ու Էնկի» էպոսի, Էնկի աստծո մոտ էին գտնվում –մը- կոչված գախտնի էությունները: Այս –մը-ն որպես գախտնի էություն էն ճանաչում արդի շումերագետները ՝սակայն հայերիս համար մը-ն ոչ մի գաղտնիք չի պարունակում, քանի որ դա մեզ քաջ հայտնի՝ արեւմտահայերենի –մը- հոդն է (հմմտ: մարդ մը, բան մը, խոսք մը): Այսպիսով մենք հասկանում ենք որ Էնկի աստվածը այն աստվածն է որ տարբերում է (տարբեր ու մէ): Պարզ է որ տարբերելուց հետո  առիթ է առաջանում պնդել որ «տարբերէն կա», որտեղ «Էն կա» դա հենց ինքը Էնկի աստվածն է:[U1]      Դրա համարել զարմանալի չե որ շումերական էպոսներում այս Աստվածը ամենագործունյա աստվածն է: Նա չի կարող լինել անտարբեր ինչպես Անը, եւ ինչպես Էլլիլն (Էնլիլն) չի սահմանափակվում միայն ցանկությամբ կամ հրամանով՝ նա իրապես գործում էտարբերում է, ու անելով այս գործողությոնը հայտնում է որ տարբերէն կա:
 • Իննինսա այն աստվածուհի-բառամասնիկն է, որի գործողության շնորհիվ առաջանում է հնարավորություն ասել որ բոլորը օգտվելով Էնկի աստծո գործողությունից, վերջապես բանը բանից  տարբերին: Նա պատասխանում է հարցին թե «ինչ՞ արին» - տարբերին, բայց եւ ինքն է որ տալիս է վերջնական պատասխանը թե ում պետքե շնորհվի այս կամ այն շնորհը որ ստացվել է Էնկիից, օրինակ շինարարին, խոհարարին կամ Պողոսին ու Պետրոսին:
 • Ութուսա այն աստված-բառամասնիկն է որ փաստում է էնկի աստծո ստեղծածի փաստացի գոյությունը, այսինքն ստեղծում է գոյականներ –տարբերություն< տարբերութե:
 • Սին – շումեռական մեծ աստվածներից ամենա թույլն է, ու դա պայմանավորված է նրանով, որ սա հայերենի Սին (փուչ, դատարկ) բառն է, որ գործածվում է նաեւ բարդ սնահավատ ու սնապաշտ բառերում:

 

Որպեսզի վերջնականորեն պարզ լինի, փորձենք տեսնել այս աստված-բառամասնիկների ազդեցությունը «հավատ» բառի վրա:

 

 • Անհավատ
 • Հավատ էլլա
 • Հավատ էն կա, Հավատումէ
 • Հավատին
 • Հավատութե > հավատություն> հավատք
 • Սինահավատ >Սնահավատ

 

Այս չափազանց պարզ ու հակիրճ պատումով մենք վերջնականորեն ապացուցեցինք, որ

  1. Հայերը Հայոց պարի ու շրջակա տարածքների բնիկ ազգն էն:
  2. Հայերը համաշխարհային քաղաքակրթության հիմնադիրներն էն:
  3. Առատտա (ոչ թե համատարած` Արատտա) պետությունը դա Հայոց Աշխարհն է քանի որ հենց իրենք շումեռները պնդում էն որ իրենց աստվածները եկած էն Առատտայից:
  4. Տարբեր աղբյուրներում հիշատակվող «Աստվածների լեզուն» հայերենն է:

  [U1]Սակայն դա բավական չէ: Բանը նրանում է որ շումերական էպոսներում Էնկին միշտ ներկայացվում է որպես իմաստության ու գիտության աստված եւ նրա պատկերանշանը Օձն է: «Մաքառած» գրքում ես պարզ ցույց եմ տվել, որ այս օձը նույն ինքը –օց ածանցն է ՚հայոց, գրոց, բրոց՚ եւ այլ բառերի համար: Այսինքն այս Աստվածին է պատկանում նաեւ –օց ածանցը «գրոց, բրոց» բառերում:                                                                                                                     

Հենց այս Աստծոն է պատկանում նաեւ «–ակ(ի)» ածանցը, որ տալիս է «տարբերակ» ու «տարբերակի» ձեւերը:


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright © 2009-2012 Arman Karleni Revazian, Erevan, Armenia. All Rights Reserved.