МАКАРАЦ

 Арман Ревазян
Вы вошли как:- Гость | Группа "Гости"Приветствую! Гость

Facebook

ПОИСК


Буква 3Буква называется Мэн, в иных случаях мэм, мим, ми, эмми

Մ. Տառ բաղաձայն ՝ լերկ, ՚ի կարգէ կիսաձայնից, եւ նայից, անուանեալ Մեն, ըստ այլոց ՝մէմ, միմ, մի, էմմի, եւն:
Մ. Լծորդ է երբեմն ընդ Ն. զբ ամբիծ, իբր անբիծ. ըմբերանել՝ իբր ընդբերանել. բամբասել կամ բանբասել: Եւս առաւել՝ բաղադրական մասնիկդ համ, փոխի ստէպ ՚ի հան. զի Հանդէս՝ է իբր համայն տեսիլ. հանգոյն՝ իբր համգոյն. հանուր՝ իբր համուր, համօրէն, հանգանակ, իբր համագայութի կամ համարկութի. եւն:
Մ. Ունի ազգակցութի եւ ընդ այլ տառս, իբր ՚ի զարդ կամ Թարմատար եգեալ. որպէս է տասանել ՚ի բառսդ՝ հաչել, մաչել. հալել, մալել. հաստ, մաստ. ոյն, մոյն. հոյզ, մուզ. վարժել, մարզել. աղոթել, մաղթել. աղխամաղխ. եւն:

Իսկ իբր Թուանշան Մ է Երկերիւր:

Ըստ խորհրդոյ տառիս խրատք գրին.
*  Մենն՝ մերժել ՚ ի բաց ասէ ՚ ի քէն, զախտս մեղաց որ ՚ ի չարէն:
    Մենն՝ մատուցանէ քեզ օրինակ, զորս ՚ի մանկանց ՝ բարեաց ունակ.
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright © 2009-2012 Arman Karleni Revazian, Erevan, Armenia. All Rights Reserved.